Domov

Delo v tujini

Vse več naših podjetnikov išče delo v Avstriji, Nemčiji... Prepričani so, da je tuji partner postoril vse potrebno za legalno in varno delo v tujini. No, tuji partner ne more opraviti »domačih« nalog. Pogosto naš obrtnik, delavce z orodjem odpelje v tujino, ki tamkaj veselo delajo do prihoda lokalne

Read more: Delo v tujini

Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Na podlagi 81. člena ZDR pogodba o zaposlitvi preneha veljati s pisnim sporazumom med delavcem in delodajalcem. V praksi delavec poda odpoved pogodbe o zaposlitvi in ponavadi zahteva skrajšanje odpovednega roka. Delodajalci včasih prenehanje delovnega razmerja poenostavljajo in na pisno odpoved pripišejo »Strinjam

Read more: Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Pogoji za opravljanje dela

Na podlagi 22. člena ZDR je delodajalec dolžan s splošnim aktom (Pravilnik o organizaciji podjetja in sistemizaciji delovnih mest) določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Ta

Read more: Pogoji za opravljanje dela

Letni dopust

Na podlagi 2. odstavka 160. člena Zakon o delovnih razmerjih (Ul. RS 21/13 - v nadaljevanju ZDR) je delodajalec dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski pošti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in

Read more: Letni dopust

Upokojenski espeji

Samostojni podjetniki naj z aktivnostmi ne hitijo, ker bo, po zadnjih informacijah (13.11.2013), razveljavljen predpis, ki upokojencem ne dovoli imeti espe.

Pogodba o zaposlitvi

pogodbe o zaposlitvi

Dobili smo v pregled pogodbo o zaposlitvi iz večjega, dobro delujočega družinskega podjetja (200 delavcev). Nekaj slabih rešitev iz pogodbe:

Efektivni delovni čas

poslovno potovanje

V avstralskem centru za sprejem telefonskih klicev RSL COM se soočajo z ostrimi kritikami na račun novega internegapravila, ki določa, da morajo operaterji po končanem delovnem času nadoknaditi odmore, ki so jih imeli med delom zaradi odhoda na toaleto. Tako se morajo zaposleni pred odhodom na WC odjaviti iz službe, po prihodu iz WC pa se morajo ponovno prijaviti. Druga podjetja čas odhoda na sestanke ne štejejo v efektivni delovni čas. Kako je pri nas?                                                                      

Read more: Efektivni delovni čas

Delo upokojencev - podjetnikov po 1.1.2014

delo upokojencev po 1.1.2014Zaradi pokojninske reforme morajo upokojenci, ki imajo s.p., do konca leta urediti status, drugače jim bo od 1.1.2014, ZPIZ prenehal izplačevati pokojnino. Za upokojence, ki ne želijo ali ne morejo zapreti s.p., zaradi večjih davčnih obveznostih, si še ne želijo prenesti svoje premoženje na naslednike, imajo več otrok in želijo družinski mir, je

Read more: Delo upokojencev - podjetnikov po 1.1.2014

Odpoved pogodbe o zaposlitvi nosečnici

Za prenehanje delovnega razmerja je tako in tako potrebno soglasje inšpektorata za delo. Pri odpovedi pogodb o zaposlitvi zaradi zlorabe bolniškega staleža, moramo biti posebej pozorni na zdravnike, ker radi sremenijo svoje mnenje.

 

 

 

Pogodbe o zaposlitvi po internetu?

Pogodbe o zaposlitvi na internetu? Dvakrat kliknete in imate pogodbo o zaposlitvi, simpatično mar ne, dvakrat kliknete in že imate odpoved pogodbe o zaposlitvi, res samo dvakrat kliknete in imate vse, vsi vaši problemi so rešeni, sedanji in bodoči, dobite tudi pogodbo z gradbeno firmo, ki vam bo zgradila hišo za 300.000€, to pa ne, saj nismo vendar tako naivni, prevelik je to denar, da bi ga dali gradbincu na podlagi pogodbe, kupljene na

Read more: Pogodbe o zaposlitvi po internetu?

Nadomestilo za čas bolniškega staleža

Nadomestilo za čas bolniškega staleža od 13. julija naprej, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) lahko izplača delavcu neposredno na njegov račun. To je lepa plat zgodbe. Hkrati če delodajalec delavcu ne zagotovi nadomestila plače, mu na podlagi 29. tč. 1. odstavka 217. člena ZDR grozi globa od 3.000 do 20.000 eurov. Za manjše delodajalce je globa »le« od 1.500 do 8.000 eurov. Tudi odgovorne osebe morajo nekaj plačati. To je grda plat zgodbe. V praksi, bo delodajalec sporočil ZZZS, da zaradi blokade

Read more: Nadomestilo za čas bolniškega staleža

Nova delovna zakonodaja-nekaj začetnih praktičnih predlogov

Praktiki, ki že trideset let spremljamo delovno zakonodajo, smo v novem Zakonu o delovnih razmerjih (UL RS št. 21/13 - v nadaljevanju: ZDR) prvo pregledali kazenske določbe, in smo ugotovili, da je za nespoštovanje 80 členov (od 230) predpisana kazen oz. globa. Torej 80 členov je z nevidno nitjo neposredno povezano z obrtnikovo denarnico. Opisano bo le nekaj pasti in podano nekaj odgovorov na vprašanja s katerimi se bomo srečevali v praksi.

Read more: Nova delovna zakonodaja-nekaj začetnih praktičnih predlogov