Domov

Podjemna pogodba kot prikrito delovno razmerje

podjemna pogodba

Na podlagi 3. odstavka 17. člena Zakona o delovnih razmerjih, delavec, ki opravlja delo na podlagi podjemne pogodbe in meni da obstajajo elementi delovnega razmerja (prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca, delo za plačilo, osebno delo, nepretrgano opravljanje dela, delo po navodilih in pod nadzorstvom delodajalca, delo z delodajalčevimi osnovnimi sredstvi....)

Read more: Podjemna pogodba kot prikrito delovno razmerje

Uveljavljanje pravic delavcev in sodno varstvo

pravice delavcev in sodno varstvo

Na podlagi 200. člena Zakona o delovnih razmerjih, ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, drugih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali odločitev o disciplinski odgovornosti delavca lahko delavec pred pristojnim delovnim sodiščem zahteva v roku 30 dni od dneva vročitve oziroma od dneva, ko je zvedel za kršitev pravice.

Upokojenci, direktorji podjetij

Upokojenci, direktorji podjetij

Pokojnina je naša lastnina, ki nam je vzeti nihče ne more in ni darilo države. Za pokojnino delamo celo življenje in vplačujemo prispevke. Žal po obstoječi zakonodaji, država lahko vzame pokojnino in bo šele Ustavno sodišče ugotoviti moralo, če je pokojninska zakonodaja v tem delu skladna z Ustavo.

Read more: Upokojenci, direktorji podjetij

Invalidski postopki

invalidski postopki

KADROS pomaga podjetjem pri vodenju invalidskih postopkov in pripravi delovne dokumentacije. Priprava delovne dokumentacije je zahtevno delo, ki ga vodijo kadrosovi strokovnjaki, ki poznajo pokojninsko zakonodajo in postopke pred invalidsko komisijo. Varstvo pri delu pripravi le del dokumentacije.

Read more: Invalidski postopki

Upokojeni podjetniki pred izgubo pokojnin

upokojeni podjetniki pred izgubo pokojnin

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je takšen, kakšen je in ni naklonjen podjetnikom. Problem je večplasten, položaji upokojenih podjetnikov v trenutku upokojitve so različni in obveznost obveščanja ZPIZ o spremembi statusa upokojencev je jasno določena, posledice tudi. Če upokojenec zamolči podatek o tem, da ima registrirano dejavnost ali nima zaposlenega delavca za nedoločen čas,

Read more: Upokojeni podjetniki pred izgubo pokojnin

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

odpoved invalidu

Sama invalidnost je določena kot absolutno neutemeljen odpovedni razlog. Preden vroči odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu, mora delodajalec (večji) vložiti vlogo na komisijo za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu, ki deluje v okviru ministrstva, pristojnega za socialne zadeve. Komisija poda mnenje, da delodajalec delavcu utemeljeno ne more ponuditi

Read more: Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Delo upokojencev

delo upokojencev

Upokojenci lahko delajo na podlagi pogodbe o začasnem delu upokojencev, pogodbe o prokuri, podjemne, avtorske...Tudi druge nam bližje in za upokojence zanimive države dovoljujejo delo upokojencev npr. Hrvaška, Italija, Nemčija, Avstrija...Vse države, podobno kot Slovenija imajo

Read more: Delo upokojencev

Sistemizacija delovnih mest, drugič

sistemizacija delovnih mest

Na kaj trošijo podjetja? Kaj če FURS (prej Durs) začne spraševati kaj so poslovno potrebni odhodki? Kaj so ugodnosti zaposlenim? Napotitev delavca na tečaj angleščine ali ruščine, je lahko poslovno opravičljiv odhodek, lahko je ugodnost zaposlenem, lahko je boniteta...podobno, kot je napotitev

Read more: Sistemizacija delovnih mest, drugič

Delo na črno, od 18. avgusta kazni do 26.000 evrov

Delo na črno

Delo na črno je tudi delo prokurista brez sklenjene pogodbe o prokuri, lahko je pogodba o prokuri »v žepu« in carinik najde prokurista npr, za volanom tovornjaka ali na strehi ali pri peki kruha....Delo na črno??? Kaj je pravzaprav delo na črno?

Delovni čas

Delovni čas

Pravilnik o delovnem času sprejme delodajalec, upoštevajoč zakonske določbe, ki veljajo za sprejem splošnih aktov. Dovoljeni delovni čas je čas, v katerem lahko delavec opravi svojo dnevno obveznost,

Read more: Delovni čas