Domov

Dežurna kadrovska služba za podjetja in podjetnike ter podjetniška posvetovalnica

Mi smo pripravljeni za delo, na delovni dan, soboto in nedeljo, praznične dneve...in če potrebujete pogodbo o zaposlitvi, individualno pogodbo, podjemno pogodbo, pogodbo o začasnem delu upokojenca ali kadrovski in poslovni nasvet...ter še kakšne druge listine, smo vam na razpolago. Kontaktiramo z This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dogovorimo se o potrebnih podatkih, rokih, plačilu....in vam listine emajliramo, hitro in ažurno.

 

 

 

 

Malica namesto božičnice

Malica namesto božičnice

Poračun malice do neobdavčenega izplačila za malico (6,12 evra na dan) ni samodejen. Furs (prej DURS) presoja dejansko vsebino izplačila in če ugotovi, da gre za božičnico ali nagrado lahko prejemek »obruti« in naloži plačilo akontacije in prispevkov.

Read more: Malica namesto božičnice

Pravilnik o delovnem času

Podjetja so pri določanju delovnega časa fleksibilna in imajo veliko možnosti na razpolago, ki jih zaradi nepoznavanja zakonodaje ne izkoristijo in se raje »jezijo« na delavce, ki tedaj ko imajo dela ne delajo in nasprotno, ko jih ne potrebujejo, delajo oz. delovni čas zapravljajo.

Read more: Pravilnik o delovnem času

Delavci na delu v tujini

Delavci na delu v tujini

Mogoče vas je že obiskala inšpekcija in se zanimala za vaše delavce napotene v tujino, pogodbe o zaposlitvi in obračunske liste? Večkrat smo na teh straneh opozarjali, da se počasi zatiska znaka okrog vratu podjetij, ki pošiljajo delavce v tujino in pri tem ne izpolnjujejo vsaj minimalnih zakonskih obveznostih.

Read more: Delavci na delu v tujini

Roki za odpoved pogodbe o zaposlitvi

Subjektivni rok za odpoved začne teči, ko se delodajalec seznani z vsemi bistvenimi elementi delavčeve kršitve in bistvenimi okoliščinami, ki lahko vplivajo na presojo, le-te je odločilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije v odločbi: VSRS sodba VIII Ips 98/2014 z dne 1.9.2014.

Podjemna pogodba kot prikrito delovno razmerje

podjemna pogodba

Na podlagi 3. odstavka 17. člena Zakona o delovnih razmerjih, delavec, ki opravlja delo na podlagi podjemne pogodbe in meni da obstajajo elementi delovnega razmerja (prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca, delo za plačilo, osebno delo, nepretrgano opravljanje dela, delo po navodilih in pod nadzorstvom delodajalca, delo z delodajalčevimi osnovnimi sredstvi....)

Read more: Podjemna pogodba kot prikrito delovno razmerje

Uveljavljanje pravic delavcev in sodno varstvo

pravice delavcev in sodno varstvo

Na podlagi 200. člena Zakona o delovnih razmerjih, ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, drugih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali odločitev o disciplinski odgovornosti delavca lahko delavec pred pristojnim delovnim sodiščem zahteva v roku 30 dni od dneva vročitve oziroma od dneva, ko je zvedel za kršitev pravice.

Upokojenci, direktorji podjetij

Upokojenci, direktorji podjetij

Pokojnina je naša lastnina, ki nam je vzeti nihče ne more in ni darilo države. Za pokojnino delamo celo življenje in vplačujemo prispevke. Žal po obstoječi zakonodaji, država lahko vzame pokojnino in bo šele Ustavno sodišče ugotoviti moralo, če je pokojninska zakonodaja v tem delu skladna z Ustavo.

Read more: Upokojenci, direktorji podjetij

Invalidski postopki

invalidski postopki

KADROS pomaga podjetjem pri vodenju invalidskih postopkov in pripravi delovne dokumentacije. Priprava delovne dokumentacije je zahtevno delo, ki ga vodijo kadrosovi strokovnjaki, ki poznajo pokojninsko zakonodajo in postopke pred invalidsko komisijo. Varstvo pri delu pripravi le del dokumentacije.

Read more: Invalidski postopki

Upokojeni podjetniki pred izgubo pokojnin

upokojeni podjetniki pred izgubo pokojnin

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je takšen, kakšen je in ni naklonjen podjetnikom. Problem je večplasten, položaji upokojenih podjetnikov v trenutku upokojitve so različni in obveznost obveščanja ZPIZ o spremembi statusa upokojencev je jasno določena, posledice tudi. Če upokojenec zamolči podatek o tem, da ima registrirano dejavnost ali nima zaposlenega delavca za nedoločen čas,

Read more: Upokojeni podjetniki pred izgubo pokojnin

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

odpoved invalidu

Sama invalidnost je določena kot absolutno neutemeljen odpovedni razlog. Preden vroči odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu, mora delodajalec (večji) vložiti vlogo na komisijo za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu, ki deluje v okviru ministrstva, pristojnega za socialne zadeve. Komisija poda mnenje, da delodajalec delavcu utemeljeno ne more ponuditi

Read more: Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu