Domov

Nadure – zakonite ali nezakonite?

Imate težave z obračunom nadurnega dela ali s koriščenjem ur? Kaj so »zakonite nadure«? Obstajajo tudi »nezakonite nadure«? Zanimive so te nadure, enkrat so zakonite, drugič so nezakonite. Delodajalcem bi koristila interna pravila za obračun nadurnega dela usklajena z najnovejšo sodno prakso Vrhovnega sodišča in višjih delovnih sodišč. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dežurna kadrovska služba za podjetja in podjetnike ter podjetniška posvetovalnica

Obiskal vas je inšpektor za delo, nekaj ste podpisali in se ne znajdete v postopku ali želite zaposliti delavca in potrebujete pogodbo o zaposlitvi za polni ali krajši delovni čas, individualno pogodbo, podjemno pogodbo, pogodbo o delu upokojenca, odpoved pogodbe o zaposlitvi ali kadrovski in poslovni nasvet, pregled personalnih map...ter še kakšne druge listine npr. pravilnik o delovnem času, kliknite This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Na razpolago smo delovni dan, soboto in nedeljo, praznične dneve... Dogovorimo se o delu, rokih, plačilu....in vam listine pošljemo, hitro in ažurno, vašega delavca tudi prijavimo ali odjavimo ne glede na sedež podjetja.

 

 

 

Pravilnik o mobingu

Bojite se situacije, da bi morali delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi? Mogoče upravičeno. Delavci v postopku redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi se na zagovoru velikokrat sklicujejo in izgovarjajo na mobing, ki ga izvaja delodajalec, direktor, šef....

Read more: Pravilnik o mobingu

Personalne mape delavcev

Ob pogledu na personalne mape delavcev se včasih kar ustrašite. Ne veste kaj je v njih, spomnite se pa, da ste delavcem dali v podpis bianco podpisane odpovedi pogodb o zaposlitvi in vi samo datum vpišete... Danes, delovni inšpektorji lahko personalne mape pregledajo, lahko jih tudi odnesejo in v tem primeru ni možno nič več popraviti, dodati ali iz personalnih map ven dati. Mogoče vam lahko pomagamo, mape pregledamo, uredimo, kompletiramo z listinami, uskladimo pogodbe, prijave, brezpotrebne papirje odstranimo...

Prenos hiše z espeja na d.o.o.

Postopek davčno nevtralnega prenosa pomeni, da se postopek prenosa na d. o. o. opravi brez plačila davkov. Velja univerzalno pravno nasledstvo podjetja espeja, kar pomeni, da se vsa sredstva in vse obveznosti prenesejo na novo podjetje, ki nadaljuje poslovanje v novi statusni obliki. Npr. če je hiša v kateri živi samostojni podjetnik bila vpisana med osnovna sredstva na espeju se tudi hiša prenese na d.o.o.....

Upokojevanje v letu 2015

Upokojitvena starost se letos zvišuje za štiri mesece. Ženske z 39 leti pokojninske dobe upokojile pri slabih 59 letih, moški s 40 leti pokojninske dobe pa pri starosti 59 let. Starostna pokojnina se bo letos poleg pokojninske dobe izračunavala na podlagi mesečnega povprečja osnov iz katerihkoli za zavarovanca najugodnejših zaporednih 21 let zavarovanja....

Konkurenčna klavzula

Konkurenčna klavzula

Vzorci pogodb o zaposlitvi običajno vsebujejo konkurenčno klavzulo, po sistemu »naj se najde, škoditi tako in tako ne more«, le delavcu malo zagrozimo, da nas ne more kar tako zapustiti.

Read more: Konkurenčna klavzula

Malica namesto božičnice

Malica namesto božičnice

Poračun malice do neobdavčenega izplačila za malico (6,12 evra na dan) ni samodejen. Furs (prej DURS) presoja dejansko vsebino izplačila in če ugotovi, da gre za božičnico ali nagrado lahko prejemek »obruti« in naloži plačilo akontacije in prispevkov.

Read more: Malica namesto božičnice

Pravilnik o delovnem času

Podjetja so pri določanju delovnega časa fleksibilna in imajo veliko možnosti na razpolago, ki jih zaradi nepoznavanja zakonodaje ne izkoristijo in se raje »jezijo« na delavce, ki tedaj ko imajo dela ne delajo in nasprotno, ko jih ne potrebujejo, delajo oz. delovni čas zapravljajo.

Read more: Pravilnik o delovnem času

Delavci na delu v tujini

Delavci na delu v tujini

Mogoče vas je že obiskala inšpekcija in se zanimala za vaše delavce napotene v tujino, pogodbe o zaposlitvi in obračunske liste? Večkrat smo na teh straneh opozarjali, da se počasi zatiska znaka okrog vratu podjetij, ki pošiljajo delavce v tujino in pri tem ne izpolnjujejo vsaj minimalnih zakonskih obveznostih.

Read more: Delavci na delu v tujini